Schoolregels

Regels voor aanvang en einde schooltijd

 • De school is een kwartier voor de aanvang van de ochtendlessen, dus om 8.30 uur, geopend;
 • De kinderen van groep 3-8 komen binnen via de hoofdingang aan de Kalslagerring 17;
 • De kleuters via de ingang op het kleuterplein;
 • Gedurende de inlooptijd blijven de kinderen in hun eigen lokaal;
 • De ouders worden verzocht zijn of haar kind op tijd aanwezig te laten zijn;
 • Na het luiden van de bel om 8.45 uur dienen de ouders het schoolgebouw en het schoolplein te verlaten. Mocht u toch onverhoopt te laat zijn wilt u dan niet met uw kind de klas binnen gaan, dit verstoort het begin van de les;
 • Bij het uitgaan van de school wachten de ouders op het schoolplein;
 • De kinderen van de groepen 1 en 2 verlaten de school via de “kleuterdeur” en blijven onder de hoede van de leerkracht als de ouders onverhoopt niet op tijd aanwezig zijn;
 • ‘s Middags gaat de deur om 12.55 uur open;
 • Kinderen die niet overblijven kunnen pas vanaf 12.55 uur het plein op;
 • De kleuters die overblijven gaan om 12.55 uur opruimen en in de rij staan en worden door de leerkracht mee naar de klas genomen;
 • Kleuters die niet overblijven kunt u vanaf 12.55 uur via de hoofdingang naar de klas brengen.

Andere belangrijke schoolregels

 • Tijdens schooltijd dienen de mobiele telefoons van de kinderen altijd uit te staan. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een mobiele telefoon. De telefoon kan, bij verkeerd gebruik, door de directie gedurende de schooldag in bewaring genomen worden;
 • De kinderen mogen geen gevaarlijke voorwerpen mee naar school nemen;
 • In de school en op het schoolplein mag niet worden gerookt;
 • Het dragen van petten en andere hoofddeksels is niet toegestaan. Bij de directie kan om ontheffing worden gevraagd;
 • Het eten van kauwgom en ander snoepgoed tijdens schooltijd is niet toegestaan;
 • Tijdens de ochtendpauze is een gezond tussendoortje en wat drinken toegestaan. De kinderen mogen geen koolzuurhoudende dranken mee naar school nemen. Elke woensdag, donderdag en vrijdag is het gruitdag, dan alleen een stukje fruit of groente;
 • Op het schoolplein mag alleen met zachte ballen worden gespeeld;
 • Een gesprek met de leerkracht van uw kind dient na schooltijd, bij voorkeur na afspraak, plaats te vinden;
 • Stepjes dienen buiten gestald te worden;
 • De kinderen mogen onder schooltijd het schoolterrein niet verlaten;
 • Afspraken voor het bezoek aan de huisarts, logopediste, specialist e.d. dienen zoveel mogelijk na schooltijd te worden gepland;
 • Indien de leerling om welke reden dan ook niet mag gymmen, dienen de ouders dit zelf mondeling of schriftelijk aan de leerkracht door te geven;
 • Indien een kind tijdens schooltijd ziek wordt, neemt de groepsleerkracht eerst contact op met de ouders, voordat het kind naar huis mag gaan;
 • Het is niet toegestaan om te roken in en rondom ons schoolgebouw.