Groep 3

Algemeen 

In groep 3 zijn we natuurlijk veel bezig met het leren lezen, schrijven en rekenen. De basis die bij de kleutergroepen met Onderbouwd is gelegd, komt nu goed van pas.

In groep 3 werken wij met methode Lijn 3. Dit houdt in dat wij gebruik maken van een leesmethode, waar de kinderen letters en woorden aangeboden krijgen die bij het thema/onderwerp passen, binnen het verhaal van Lijn 3. 

In de methode staat de letter (klank) en niet een woord centraal en zo leren kinderen écht lezen. En dat gaat verder dan alleen het herkennen van een woordbeeld. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. We leren de letters aan door ze als klank te benoemen. Bijvoorbeeld; De letter B, spreek je uit als “bù”. Het aanbod aan letters en woorden gaat rap. Voor de kerstvakantie hebben we alle letters gehad. De methode Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Bovendien heeft elke leesles een gezamenlijke start en afsluiting. U kunt via deze link een filmpje over de methode bekijken:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=0BQoNGkDhIU 

Het is in groep 3 wenselijk om iedere dag 5 minuutjes te oefenen met lezen. In het weekend en in een vakantie kan je thuis langer oefenen met lezen.

Elk kind leert op zijn of haar eigen manier. Of we nou met rekenen, lezen of schrijven bezig zijn, de leerkracht probeert altijd rekening te houden met de “onderwijsbehoeften” van ieder kind. Er wordt rekening gehouden met kinderen die meer uitdaging nodig hebben, maar ook met kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij werken in een fijne leeromgeving waarin ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn voorwaarden om lekker in je vel te zitten. Daardoor leer je ook makkelijker! 

Daltonvaardigheden

In groep 3 leren we zelfstandig werken. Hier gebruiken we het stoplicht voor. De betekenis hiervan is bij de kleuters aangeleerd. De kinderen maken gebruik van hun eigen dobbelsteenblokje en laten zien dat ze deze zelfstandig kunnen gebruiken. Hierdoor laten de kinderen zien of ze een vraag hebben, hulp willen bieden of juist stil aan het werk willen. 

Voor groep 3 is er het eerste half jaar een dagtaak. Deze wordt in stapjes aangeboden. In januari krijgen de kinderen hun dagtaak op papier en kunnen ze met de dagkleur een taak afkleuren waar ze mee klaar zijn. Samenwerken en reflectie geven op elkaars werk hoort er natuurlijk ook bij. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun dagtaak en inlooptaak van de ochtend, kunnen de kinderen vrij kiezen. 

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden; vrij spelen in de hoeken, op de computer of spelletjes en activiteiten die te maken hebben met de methode Lijn 3. Maar je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je gemaakte werk.