Groep 3 en 4

Algemeen

daltonschool_Het_Palet_Groep_3_voorlezen kbw 3In groep 3 zijn we natuurlijk veel bezig met het leren lezen, schrijven en rekenen. De basis die bij de kleutergroepen is gelegd, komt nu goed van pas.

In groep 3 werken wij met methode Veilig leren lezen. Dit houdt in dat wij gebruik maken van een leesmethode, waar de kinderen letters en woorden aangeboden krijgen die bij het thema/ onderwerp passen, binnen het verhaal van Veilig leren lezen.

We leren de letters aan door ze als klank te benoemen. Bijvoorbeeld; De letter B, spreek je uit als “bù”. Ter ondersteuning gebruiken we bijpassende klankgebaren. Het aanbod aan letters en woorden gaat rap. Voor de kerstvakantie hebben we alle letters gehad.

Het is in groep 3 wenselijk om iedere dag 5 minuutjes te oefenen met lezen. In het weekend en in een vakantie kan je thuis langer oefenen met lezen.

Elk kind leert op zijn of haar eigen manier. Of we nou met rekenen, lezen of schrijven bezig zijn, de juf probeert altijd rekening te houden met de “onderwijsbehoeften” van ieder kind. Onderwijs op maat. Er wordt rekening gehouden met kinderen die meer uitdaging nodig hebben, maar ook met kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wij werken in een fijne leeromgeving waarin ieder kind zichzelf kan en mag zijn. Veiligheid en vertrouwen zijn voorwaarden om lekker in je vel te zitten. Daardoor leer je ook makkelijker!

In groep 4 gaan de kinderen voor het eerste in schriften werken. Daarnaast hebben ze nu een aparte methode voor taal en spelling. De leerstof van Rekenen wordt in drie niveaus aangeboden en de leerstof van taal en spelling in twee niveaus, zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau kan verwerken.

Een nieuw vak wat ze krijgen is verkeer en natuniek. Natuniek zal niet iedere week worden gegeven maar zal gedurende het jaar verspreid worden en in blokken van ongeveer 4 weken gegeven worden.

Voor ontspanning en leuke activiteiten maken we dit jaar natuurlijk ook tijd. Een theater bezoek aan de Meerse, naar de kinderboerderij, oefenen voor het schooltheater, excursie naar de Heijmanshof, de Koningsspelen, een geplande schoolreis in juni. Kortom veel leuke activiteiten.

Daltonvaardigheden

daltonschool_Het_Palet_Groep_3_voorlezen kbw 6In groep 3 leren we zelfstandig werken. Hier gebruiken we het stoplicht voor. De betekenis hiervan is bij de kleuters aangeleerd. De kinderen maken gebruik van hun eigen stoplicht blokje en laten zien dat ze deze zelfstandig kunnen gebruiken. Wanneer kan je de juf of iemand anders storen?, wanneer heb je hulp nodig. Wanneer heb je tijd om vragen te stellen en een ander te helpen.

Het eerste half jaar is er een ochtend en een middag taak. Deze wordt in stapjes aangeboden. In januari krijgen de kinderen hun dagtaak op papier en kunnen ze met de dagkleur een taak afkleuren waar ze mee klaar zijn. Samenwerken en reflectie geven op elkaars werk hoort er natuurlijk ook bij. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun dagtaak en inlooptaak van de ochtend, kunnen de kinderen vrij kiezen.

Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, vrij spelen in de hoeken, computer of spelletjes en activiteiten die te maken hebben met de methode Veilig leren lezen. Maar je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je gemaakte werk.

 

daltonschool_Het_Palet_Groep_4_maskerIn groep 4 werken de kinderen met een taakkaart, de taakkaart heeft een voor- en achterkant. Op de voorzijde staan de verplichte dagtaken. We streven er dan ook naar dat de kinderen die taken ook op de gestelde dag afhebben. Op de achterkant staat een verplichte- en een keuze weektaak.

De activiteiten staan nu nog gepland voor de kinderen maar uiteindelijk is het de bedoeling dat ze dit zelf op maandag zullen gaan doen. Zij kleuren de taak ook af op de dag dat het daadwerkelijk gemaakt is, zo leren de kinderen plannen.

Op vrijdag wordt er een laatste reflectie van de week gegeven voor werkhouding en taak. Ook wordt er gekeken of de door hem/haar gestelde doelen behaald zijn.

Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf én ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

Tijdens het samenwerken oefenen we in het accepteren en begrip opbrengen van elkaars mening en een bepaald idee samen verder kunnen uitbouwen.

 

Agenda

Hieronder staat de agenda van Groep 3 en 4. Blijf op de hoogte en neem een abonnement op deze agenda.