Ons team

Samenstelling van het team

Het team van daltonschool Het Palet bestaat uit 8 leerkrachten. Een aantal leerkrachten werkt parttime. Wij streven ernaar om niet meer dan 2 leerkrachten voor de groep te hebben. De leerkrachten kunnen worden bijgestaan door een ondersteunende leerkracht of een onderwijsassistent. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het bieden van extra zorg aan leerlingen.

In het team is ook een zorgcoördinator aanwezig. Zij coördineert de zorgstructuur voor alle leerlingen.

De directie van daltonschool Het Palet bestaat uit een directeuren duo.

Twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen minimaal één keer per week de lessen gymnastiek voor de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8.

Regelmatig komen studenten van de Hogeschool in Leiden en Haarlem stage lopen. Zij volgen de opleiding tot leraar basisonderwijs.

Wijze van vervanging

In geval van afwezigheid van een groepsleerkracht door ziekte of een andere reden, zoals verlof of scholing, wordt er altijd voor vervanging gezorgd. Als er geen externe vervanging mogelijk is, dan wordt er intern vervangen of worden de leerlingen van de betreffende groep verdeeld. Het streven is erop gericht om geen leerlingen naar huis te hoeven sturen.

Scholing van leerkrachten

Regelmatig wordt er door de leerkrachten van de school nascholing gevolgd. Op deze wijze blijft men op de hoogte van de ontwikkelingen in het (basis)onderwijs. Soms wordt er in teamverband nascholing gevolgd, maar ook de individuele leerkracht kan bezig zijn met een vorm van scholing.

Formatie schooljaar 2018 – 2019

Groep Leerkracht Dagen
1/2 Csilla Havay Ma, woe, do, vrij
Dinian van Oven Di
3/4 Chieneke Grun Ma, di, do, vrij
Yvonne Stokman Woe
5 Loes Zuidervaart Ma, di, vrij
Dinian van Oven Woe, do
6 Martie van Kampen Hele week
7 Yvonne Stokman Ma, di
Luuk Zwaan Woe, do, vrij
8 Robert Pietersz Hele week

Directie en ondersteuning

Functie   Naam  Dagen 
Directie en zorgcoördinator  Mandy Koopman  Ma, di, do.ochtend 
Directie en daltoncoördinator  Wendela Verweij  Woe, do, vrij 
Leescoördinator  Chieneke Grun  Ma, di, do, vrij 
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs  Nick Kamerbeek
Priscilla Rietheide 
Maandagmiddag 

Dinsdag 

Onderwijsassistente  Marjo Klaassen  Ma, di, woe, vrij 
Event manager en ICT coördinator  Mark Berger  Di, woe 
Vertrouwenspersoon  Csilla Havay  Ma, woe, do, vrij 

daltonschool Het Palet kent een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR) en een leerlingenraad (LR).