Ons team

Samenstelling van het team

Het team van daltonschool Het Palet bestaat uit een directeur, een intern begeleider en 8 leerkrachten. Een aantal leerkrachten werkt parttime. Wij streven ernaar om niet meer dan 2 leerkrachten voor de groep te hebben. De leerkrachten kunnen worden bijgestaan door een ondersteunende leerkracht of een onderwijsassistent. Zij ondersteunen de leerkrachten bij het bieden van extra zorg aan leerlingen.

Eén vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt twee keer per week de lessen gymnastiek voor de leerlingen van de groepen 1/2 tot en met 8.

Regelmatig komen studenten van de Hogeschool in Leiden en Haarlem stage lopen. Zij volgen de opleiding tot leraar basisonderwijs.

Wijze van vervanging

In geval van afwezigheid van een groepsleerkracht door ziekte of een andere reden, zoals verlof of scholing, wordt er altijd voor vervanging gezorgd. Als er geen externe vervanging mogelijk is, dan wordt er intern vervangen of worden de leerlingen van de betreffende groep verdeeld. Het streven is erop gericht om geen leerlingen naar huis te hoeven sturen.

Scholing van leerkrachten

Regelmatig wordt er door de leerkrachten van de school nascholing gevolgd. Op deze wijze blijft men op de hoogte van de ontwikkelingen in het (basis)onderwijs. Soms wordt er in teamverband nascholing gevolgd, maar ook de individuele leerkracht kan bezig zijn met een vorm van scholing.

Formatie schooljaar 2021 – 2022

Groep Leerkracht Dagen
1/2 Lourdes Minnema ma, di, woe
Ouafa Taibi do, vrij
2/3 Cindy van Eijk ma, di, do, vrij
Ouafa Taibi woe
3/4 Chieneke Grun hele week
5/6 Yvonne Stokman woe
Robert Pietersz ma, di, do, vrij
7/8 Joy Oerlemans hele week

Directie en ondersteuning

Functie   Naam  Dagen 
Directie Mandy Koopman  ma, woe, vrij 
Directie (interim) Daniëlle Abels ma, di, do 
Leescoördinator  Chieneke Grun  hele week
Vakleerkracht Bewegingsonderwijs  Lotte Schram ma, di
Onderwijsassistente  Marjo Klaassen
Rian van Schaik
Nikita Kanon
ma, di, woe, vrij
ma, di, woe, do
di, do
Event manager Madelon Kroon di, woe, do
Vertrouwenspersoon
Conciërge
Lourdes Minnema
Cees Zwaan
Ma, di, woe
Woe

daltonschool Het Palet kent een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR) en een leerlingenraad (LR).