Wie was Helen Parkhurst

daltonschool_Het_Palet_Helen_ParkhurstHelen Parkhurst is vermoedelijk geboren op 8 maart 1886 in Durand, Wisconsin. In haar eerste baan, in 1915, moest ze op een plattelandsschool als enige leerkracht aan 45 leerlingen in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar, lesgeven.

Ze voert een individuele benadering in, waarbij de leerlingen werken aan taken, zelf keuzes maken en samenwerken met elkaar en met de onderwijzer.

Enkele jaren later begint zij haar ideeën over een modernisering van het onderwijs uit te werken. In haar ogen moet de klas een sociaal laboratorium zijn waar de leerlingen al experimenterend leren, waar wordt samengewerkt en waar de oudere leerlingen de jongeren lesgeven.

daltonschool_Het+Palet_Parkhurst_en_MontessoriIn 1914 vertrekt Parkhurst naar Rome om een training bij Maria Montessori te volgen. Tot 1918 is Parkhurst de belangrijkste vertegenwoordiger van Montessori in de Verenigde Staten. Daarna maakt Parkhurst zich gedeeltelijk los van Montessori om haar eigen weg te kunnen gaan.

In 1919 start Parkhurst een eigen school in New York. Met financiële steun van de welgestelde familie Crane in New York City wordt “The Children’s University School” gesticht, die in 1920 de naam “The Dalton School” krijgt, genoemd naar de woonplaats van de familie Crane. Ook dáár breekt Parkhurst met het klassikaal onderricht en richt zij de klaslokalen zodanig in dat kinderen met een verschillende mate van ontwikkeling er aan verschillende taken kunnen werken.

Parkhurst geeft op pedagogische academies leiding aan leerplanontwerp maar blijft met kinderen werken en maakt verscheidene radio- en tv-programma’s.

Buiten de Verenigde Staten slaan haar ideeën vooral aan in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, China en Japan. Dat land bezoekt zij zeker vier keer en krijgt er zelfs een keizerlijke onderscheiding. In 1952 bezoekt zij Nederland en in 1957 wordt ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.