Groep 8

Algemeen

Het laatste jaar op school en een heel bijzonder jaar! Want behalve dat er natuurlijk gewoon gewerkt en geleerd moet worden, is dit ook het jaar van het definitieve schooladvies, de eindtoets, het kamp, de musical en de avond van acht. En van afscheid nemen natuurlijk.  

In groep 8 werken de kinderen, net als in groep 7, met Chromebooks.  Ze verwerken hierop de vakken taal, spelling en rekenen met het programma Snappet. Dit programma past de moeilijkheid van de opgaven voortdurend aan het niveau van de leerling aan.  

Ook gebruiken ze de Chromebooks bij het vak Topondernemers. Topondernemers is een methode die de wereldoriënterende vakken geschiedenis, aardrijkskunde, techniek en biologie combineert. Bij Topondernemers worden kinderen uitgedaagd om zelf informatie op te zoeken en daarna bijvoorbeeld teksten te schrijven en presentaties te maken. Daarnaast is er in groep 8 aandacht voor seksuele voorlichting, Mediawijsheid en de Tweede Wereldoorlog.  

De kinderen krijgen 1 keer per week huiswerk. Dit moeten ze verspreid over 3 dagen af hebben. Op school wordt dit huiswerk gezamenlijk nagekeken. Daarnaast moet er regelmatig geleerd worden voor toetsen van bijvoorbeeld Engels of topografie.  

De kinderen moeten het huiswerk zelf in hun agenda schrijven, maar de ouders krijgen ook een berichtje in de Parro-app, zodat ze kunnen helpen bij het inplannen of even kunnen helpen herinneren.  

Elk jaar worden er ook een aantal uitstapjes gedaan. Dit jaar zijn we al bezoek geweest bij het Van Goghmuseum. De kinderen hebben een rondleiding met uitleg gehad en een workshop tekenen met een kroontjespen gevolgd. Erg leuk en leerzaam! 

Daltonvaardigheden

In groep 8 werken de kinderen met een taakkaart, de taakkaart heeft een voor- en achterkant. Op de voorzijde staan de verplichte dagtaken. We streven er dan ook naar dat de kinderen die taken ook op de gestelde dag afhebben. Op de achterkant staat een verplichte- en een keuze weektaak. De verplichte weektaak wordt op maandag al gepland door de kinderen, zij geven aan d.m.v. het kleuren van een vakje op welke dag zij de taak willen gaan maken. Zij kleuren de taak ook af op de dag dat het daadwerkelijk gemaakt is, zo leren de kinderen plannen.

Op vrijdag wordt er een laatste reflectie van de week gegeven voor werkhouding en taak. Ook wordt er gekeken of de door hem/haar gestelde doelen behaald zijn. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf én ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

Daarnaast leren de kinderen inschatten of ze voor een bepaalde taak (extra) instructie nodig hebben, of de taak zelfstandig kunnen maken.

Tijdens het samenwerken oefenen we in het accepteren en begrip opbrengen van elkaars mening en een bepaald idee samen verder kunnen uitbouwen. Ook gaan de kinderen van groep 8 buiten de groep samenwerken in de rol van tutor (begeleiden van jongere kinderen).