Groep 8

Algemeen

daltonschool_Het_Palet_Groep_8a raamdecoratie makenIn groep 8 werken de kinderen op een tablet, Snappet genaamd. Op de tablet verwerken ze de vakken taal, spelling en rekenen. De leerstof wordt in drie niveaus aangeboden, zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau kan verwerken.

In groep 8 krijgen de kinderen  naast de gewone vakken, sexuele voorlichting. Ook wordt er aandacht besteed aan Mediawijsheid.

Verder staat in de agenda op de site het huiswerk en de toetsen die geleerd moeten worden.

daltonschool_Het_Palet_Groep_8b_van gogh museum 2Natuurlijk staan er ook een aantal uitstapjes gepland. We bezoeken het Anne Frank Huis voor geschiedenis, een voorstelling van het kunstmenu in de Meerse, het bowlingtoernooi, de excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

Daltonvaardigheden

daltonschool_Het_Palet_Groep_8b_regelen kleding inzamelen vluchtelingenIn groep 8 werken de kinderen met een taakkaart, de taakkaart heeft een voor- en achterkant. Op de voorzijde staan de verplichte dagtaken. We streven er dan ook naar dat de kinderen die taken ook op de gestelde dag afhebben. Op de achterkant staat een verplichte- en een keuze weektaak. De verplichte weektaak wordt op maandag al gepland door de kinderen, zij geven aan d.m.v. het kleuren van een vakje op welke dag zij de taak willen gaan maken. Zij kleuren de taak ook af op de dag dat het daadwerkelijk gemaakt is, zo leren de kinderen plannen.

Op vrijdag wordt er een laatste reflectie van de week gegeven voor werkhouding en taak. Ook wordt er gekeken of de door hem/haar gestelde doelen behaald zijn. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf én ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

Daarnaast leren de kinderen inschatten of ze voor een bepaalde taak (extra) instructie nodig hebben, of de taak zelfstandig kunnen maken.

daltonschool_Het_Palet_Groep_8b_voorlezen aan groep 1-2-1Tijdens het samenwerken oefenen we in het accepteren en begrip opbrengen van elkaars mening en een bepaald idee samen verder kunnen uitbouwen. Ook gaan de kinderen van groep 8 buiten de groep samenwerken in de rol van tutor (begeleiden van jongere kinderen).

 

Agenda

Hieronder staat de agenda van Groep 8. Blijf op de hoogte en neem een abonnement op deze agenda.