Groep 5

Algemeen

daltonschool_Het_Palet_Groep_5_sfeerfoto groep 5 knutselmiddag met groep 8In groep 5 wordt de leerstof in drie niveaus aangeboden, zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau kan verwerken.

In groep 5 starten we met de zaakvakken waaronder; Natuniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook wordt er aandacht besteed aan Mediawijsheid en Verkeer.

Natuurlijk staan er ook een aantal uitstapjes gepland. We bezoeken de Heimanshof voor natuur- en milieueducatie en een voorstelling van het kunstmenu in de Meerse.

Daltonvaardigheden

daltonschool_Het_Palet_Groep_5_sfeerfoto groep 5 keuzewerk 3In groep 5 werken de kinderen met een taak, die bestaat uit een gedeelte met dagtaken en een gedeelte met weektaken.

De dagtaken mogen de kinderen pas maken na de instructie van de leerkracht en deze taken moeten ook afgerond zijn op de desbetreffende dag.

De weektaken kunnen de kinderen zelfstandig maken. Op maandag plannen de kinderen welke taken ze wanneer gaan maken. Elke ochtend starten we met een inlooptijd, waarop de kinderen direct aan de slag kunnen met hun weektaken. Verder zijn er nog een aantal momenten op een dag waarop de kinderen aan hun weektaak kunnen werken.

De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het op tijd afkrijgen van hun taken. Ze krijgen hierbij natuurlijk hulp van de leerkracht.

daltonschool_Het_Palet_Groep_5_sfeerfoto groep 5 kbw lavalampOp maandag krijgt het kind een beoordeling voor zijn/haar werkhouding en wordt er tevens gekeken hoe het kind met zijn werk bezig is geweest. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf en ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

 

Agenda

Hieronder staat de agenda van Groep 5. Blijf op de hoogte en neem een abonnement op deze agenda.