Groep 6

Algemeen

In groep 6 werken de kinderen met rekenen, taal en spelling in  drie niveaus zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau kan verwerken. Er wordt veel aandacht aan het leesonderwijs gegeven, zowel aan het technisch als aan het begrijpend lezen.

In groep 6 krijgen de kinderen ook vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en verkeer en kanjertraining. Er wordt ook aandacht besteed aan keuzewerk. Wisselende groepjes werken dan wekelijks 3 kwartier samen aan te kiezen opdrachten. Na ongeveer 4 weken wordt  het resultaat van de opdracht gepresenteerd.

Gedurende het jaar wordt er een boekbespreking en een spreekbeurt gehouden.

Verder staat in de agenda op de site het huiswerk en de toetsen die geleerd moeten worden.

Natuurlijk staan er ook een aantal uitstapjes gepland. We bezoeken de Heimanshof voor natuur- en milieueducatie, een voorstelling van het kunstmenu in de Meerse, het bowlingtoernooi, de excursie naar het Stedelijkmuseum in Amsterdam.

Daltonvaardigheden

In groep 6 werken de kinderen met een taakkaart, de taakkaart heeft een voor- en achterkant. Op de voorzijde staan de verplichte dagtaken. We streven er dan ook naar dat de kinderen die taken ook op de gestelde dag afhebben. Op de achterkant staat een verplichte- en een keuze weektaak.

De verplichte weektaak wordt op maandag al gepland door de kinderen, zij geven aan d.m.v. het kleuren van een vakje op welke dag zij de taak willen gaan maken. Zij kleuren de taak ook af op de dag dat het daadwerkelijk gemaakt is, zo leren de kinderen plannen.

Op vrijdag wordt er regelmatigeen laatste reflectie van de week gegeven voor werkhouding en taak. Ook wordt er gekeken of de door hem/haar gestelde doelen behaald zijn. Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf én ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

Daarnaast leren de kinderen inschatten of ze voor een bepaalde taak (extra) instructie nodig hebben, of de taak zelfstandig kunnen maken.

Tijdens het samenwerken oefenen we in het accepteren en begrip opbrengen van elkaars mening en een bepaald idee samen verder kunnen uitbouwen. Ook gaan de kinderen van groep 6 buiten de groep samenwerken in de rol van tutor (begeleiden van jongere kinderen).

 

Agenda

Hieronder staat de agenda van Groep 6. Blijf op de hoogte en neem een abonnement op deze agenda.