Groep 7

Algemeen

daltonschool_Het_Palet_Groep_7_workshop_bodyclapIn groep 7 werken de kinderen op een tablet, Snappet genaamd. Op de tablet verwerken ze de vakken taal, spelling en rekenen. De leerstof wordt in drie niveaus aangeboden, zodat elk kind de leerstof op zijn/haar niveau kan verwerken.

Ook krijgen de kinderen twee nieuwe vakken aangeboden, namelijk Engels en Studievaardigheden en wordt er aandacht besteed aan Mediawijsheid en Verkeer. In het voorjaar hebben de kinderen het praktisch- en theoretisch verkeersexamen.

In de agenda staan het huiswerk en de toetsen die geleerd moeten worden.

Natuurlijk staan er ook een aantal uitstapjes gepland. We bezoeken de Heimanshof voor natuur- en milieueducatie, een voorstelling van het kunstmenu in De Meerse, het bowlingtoernooi, de excursie naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

Daltonvaardigheden

daltonschool_Het_Palet_Groep_7_bijen_excursieIn groep 7 werken de kinderen met een taakkaart, de taakkaart heeft een voor- en achterkant. Op de voorzijde staan de verplichte dagtaken. We streven er dan ook naar dat de kinderen die taken ook op de gestelde dag afhebben.

Op de achterkant staat een verplichte- en een keuze weektaak. De verplichte weektaak wordt op maandag al gepland door de kinderen, zij geven aan d.m.v. het kleuren van een vakje op welke dag zij de taak willen gaan maken. Zij kleuren de taak ook af op de dag dat het daadwerkelijk gemaakt is, zo leren de kinderen plannen.

Op vrijdag wordt er een laatste reflectie van de week gegeven voor werkhouding en taak. Ook wordt er gekeken of de door hem/haar gestelde doelen behaald zijn.

Tijdens de gehele week wordt door het kind zelf én ook door de leerkracht bijgehouden welk werk gemaakt is.

Daarnaast leren de kinderen inschatten of ze voor een bepaalde taak (extra) instructie nodig hebben, of de taak zelfstandig kunnen maken.

Tijdens het samenwerken oefenen we in het accepteren van en begrip opbrengen voor elkaars mening door idee samen verder kunnen uitbouwen.

Ook gaan de kinderen van groep 7, geheel in lijn met de Dalton gedachte van Helen Parkhurst, buiten de groep samenwerken in de rol van tutor (het begeleiden van jongere kinderen).

 

Agenda

Hieronder staat de agenda van Groep 7. Blijf op de hoogte en neem een abonnement op deze agenda.