Welkom bij Het Palet

daltonschool Het Palet - een openbare basisschool - BSO SterrenwachtDaltonschool Het Palet ligt centraal gelegen in de wijk Linquenda te Nieuw-Vennep en is sinds 1998 een officieel erkende Daltonschool. Binnen het daltononderwijs wordt ernaar gestreefd dat een kind zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten optimaal kan ontplooien.

Op onze basisschool wordt natuurlijk les gegeven met beproefde en moderne (les)materialen en volgens de normen die het Ministerie van Onderwijs aan basisscholen stelt. Daarnaast hanteren we de vijf kernwaarden van het daltononderwijs waarmee we de kinderen extra vaardigheden bijbrengen.

daltonschool Het Palet - een openbare basisschoolDeze vijf kernwaarden van het daltononderwijs zijn: zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit & doelmatigheid. Stapsgewijs worden deze kernwaarden bij de kinderen geïntroduceerd en leren ze nieuw vaardigheden.

daltonschool Het Palet - een openbare basisschool - Tutor lezenDaltonschool Het Palet is een openbare basisschool en dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor de leefwijze van elkaar, levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit

Naast daltonschool Het Palet huisvesten tevens de buitenschoolse opvang Sterrenwacht en Kinderdagverblijf Queeny zich in het schoolgebouw.