Onze school

Daltonschool Het Palet ligt centraal gelegen in de wijk Linquenda te Nieuw-Vennep en vormt samen met een andere basisschool een scholeneiland. De school beschikt over drie speelplaatsen: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Daarnaast wordt één speelplaats gebruikt door het inpandige kinderdagverblijf. Om de schoolpleinen staat een hekwerk. In de directe omgeving van de school liggen twee sportzalen, die voor de lessen bewegingsonderwijs worden gebruikt.

Schoolgrootte

Oorspronkelijk kwamen de meeste leerlingen uit de wijk Linquenda, waarin de school gelegen is. Sinds augustus 1998 is Het Palet een officieel erkende Daltonschool.  Hierdoor bezoeken ook kinderen uit de andere wijken de school. Aangezien Het Palet dichtbij de nieuwbouwwijk Getsewoud ligt, komen hier ook kinderen vandaan. 

De school telt momenteel rond de 130 leerlingen. Aan de school werken op dit moment 6 groepsleerkrachten, een intern begeleider en een directeur, een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs, drie onderwijsassistenten en een eventmanager. Meer informatie over ons team vindt u op de ‘Ons Team‘ pagina.

Openbaar onderwijs

Het Palet is een openbare school en dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging. Wij streven er actief naar om kinderen respect bij te brengen voor de leefwijze van elkaar, levensbeschouwing en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.

Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder een bepaalde stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen de samenleving beter kunnen leren begrijpen.

Schoolorganisatie

De dagelijkse leiding is in handen van de directie. De school is in leerjaren opgedeeld. De kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling. Dit wil zeggen dat de kinderen van groep 1 en 2 samen in één klas zitten. Dit is een bewuste keuze van de school gelet op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen tijdens de kleuterperiode. 

De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 volgen gemiddeld 880 uren onderwijs per schooljaar. Voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 is dat gemiddeld 1000 uur per schooljaar. 

Jaarplan en Jaarrooster

In het jaarplan, dat door het team en de medezeggenschapsraad elk schooljaar wordt vastgesteld, staat vermeld welke doelen elk schooljaar centraal staan en aan welke wijzen aan deze doelen wordt gewerkt.   

Naast de schoolgids wordt  jaarlijks een bijlage toegevoegd, waarin de jaarplanning, diverse roosters, groepsindeling, vakanties, en dergelijke worden vermeld.  Deze kunt u hier downloaden: Schoolgids en de Bijlage Schoolgids

Op welke wijze het onderwijsaanbod is georganiseerd en hoe de basisondersteuning en extra ondersteuning wordt vormgegeven, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Schooltijden

Dag Tijden
maandag 8.45 – 12.00 en 13.00 – 15.15
dinsdag 8.45 – 12.00 en 13.00 – 15.15
woensdag 8.45 – 12.30
donderdag 8.45 – 12.00 en 13.00 – 15.15
vrijdag (groep 1 t/m 4) 8.45 – 12.00
vrijdag (groep 5 t/m 8) 8.45 – 12.00 en 13.00 – 15.15

Kinderdagverblijf Queeny

In het gebouw is het kinderdagverblijf Queeny gevestigd. Dit kinderdagverblijf zorgt voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Er is een goede samenwerking tussen de school en het kinderdagverblijf.

BSO De Sterrenwacht

Daltonschool Het Palet heeft in het gebouw een buitenschoolse opvang. Dit betekent dat de school voor opvang van uw kind kan zorgen voor schooltijd vanaf 7:15 uur en na schooltijd tot 18:00 uur. Ook in de schoolvakanties wordt er voor opvang gezorgd. Drie lokalen zijn voor buitenschoolse opvang BSO De Sterrenwacht geschikt gemaakt.

De lokalen zijn gezellige verblijfsruimtes waar het voor de kinderen goed toeven is. De naschoolse opvang wordt verzorgd door deskundig personeel en er vindt regelmatig overleg plaats tussen de leerkrachten en de leidsters van de buitenschoolse opvang. Alleen kinderen die op daltonschool Het Palet of de Antoniusschool zitten kunnen op de buitenschoolse opvang worden geplaatst.

Bestuur

Onze school valt onder Stichting Floreer voor onderwijs en opvang.

Deze stichting heeft een professioneel schoolbestuur, waarvan de dagelijkse werkzaamheden worden gedaan door het bestuurs- en administratiekantoor. Onder de stichting vallen 17 openbare basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs.