Daltononderwijs

Daltonschool Het Palet werkt aan de hand van principes en kernwaarden van het daltononderwijs, een onderwijs vorm die door Helen Parkhurst in het leven is geroepen. Binnen het daltononderwijs wordt ernaar gestreefd dat een kind zijn eigen mogelijkheden en kwaliteiten optimaal kan ontplooien.

Binnen onze daltonschool willen wij de kinderen medeverantwoordelijk maken voor het eigen leerproces. Het houdt o.a. in dat, binnen een duidelijk kader, ruimte is voor het maken van eigen keuzes en het afleggen van verantwoording voor die keuzes. Binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden leren we de kinderen zelfstandig aan een taak te werken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan samenwerkingsopdrachten.

Wederzijds respect tussen de leerlingen onderling, tussen de leerkracht en leerling en tussen de leerkrachten onderling is daarbij van groot belang.

De vijf kernwaarden van het daltononderwijs zijn:

  1. Zelfstandigheid
  2. Samenwerken
  3. Verantwoordelijkheid
  4. Reflectie
  5. Effectiviteit en Doelmatigheid